พูดจาภาษาอะไร

ใครที่อยากเรียนภาษายุโรป เช่น ภาษาสเปน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ แต่ไม่ทราบว่าจะไปเรียนที่ไหน ลองมาเรียนรู้ด้วยตัวเองที่นี่ดูก่อนได้ค่ะ

1. ภาษาไทย / 태국어 / Thai 1.1 เปรี้ยว (ผู้หญิง / 여자 / Female Speakers) ฉันเป็นคนไทยค่ะ 찬˘/찬´*  뻰  콘  타이-  카ˆ chăn/chán*  bpen  kon  tai...
 #1. 태국어의 기본 문형 EP1: 주어 (S) + 자동사 (Vi) 예 (1) ฉัน​ว่ายน้ำ [찬(4)  와-이(2)남-(3)] ฉัน​ [찬(4)] = 나, 저 (남자/여자) ว่ายน้ำ [와-이(2) 남-(3)] = 수영하다 ...
วรรณยุกต์  태국어의 성조 부호  Tones Exercise:  กา​ ก่า​ ก้า​ ก๊า​ ก๋า กา​ ก่า​ ก้า​ ก๊า​ ก๋า กา​ ก่า​ ก้า​ ก๊า​ ก๋า​ ...
* For pronunciation, please see the VDO embedded at the bottom of the post. 1. แม่ กก 분류: แม่ ก ก 매 꼭 소리/초성: ก​ /k/ 해당 종자음: ก ข...
This EP we will practice with one-syllable Thai words grouped by vowels. Tones are not mentioned in this exercise. We will learn about ton...
1. สระเดี่ยว 단모음 18 개 Thai Reading Exercise: Consonants + Single Vowels  초급태국어읽기: 자음 + 단모음  (1) -ะ  (อะ​ 아)  [[short vowel // 단모음...
1. Names of Consonants and Meaning พยัญชนะไทย/Thai Consonants/태국어 자음 문자 & 발음 의미 1. ก 꺼- ไก่ 까이 ไก่ = chicken 닭 2. ข 커- ไข่ 카...
Professional Designs by pipdig